ALICE&LOVE BrandingALICE&LOVE | Logo Design Sheet I

ALICE&LOVE | Logo Design Sheet II

ALICE&LOVE | Logo Design Sheet IIIALICE&LOVE | Official Logo